Медицински център – Благоевград-2009 ЕООД

За нас


„Медицински център – Благоевград-2009” ЕООД има следния предмет на дейност: осъществяване на специализирана медицинска извънболнична помощ чрез: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации; профилактика; диспансеризация; предписване и  извършване на лабораторни и други видове изследвания; предписване и извършване на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност в обем, необходим за лечебния процес; предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия; извършване на  експертиза на временна нетрудоспособност; наблюдение и оказване на  медицинска помощ при бременност и майчинство; полагане на медицински грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години; извършване на  дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации; издаване на  документи, свързани с дейността на лекарите; консултация и насочване  на пациенти за консултативна и болнична помощ; извършване на лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това; съдействие за хоспитализация на пациенти, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни или домашни условия; санитарен транспорт; отдаване под наем на  собствени недвижими имоти, за целите на лечебното заведение, като делата ще се водят по търговски начин, както и извършване на търговски сделки за нуждите на осъществяваните от медицински център дейности за обслужване на пациентите.

АДРЕС: гр. Благоевград, ул. Славянска 60
EMAIL: office@mc2009blg.com
ТЕЛЕФОН: 073 82 92 314
РАБОТНО ВРЕМЕ
Пон – Пет, 08:00 – 20:00
Събота и Неделя: Почивен ден


Медицински център – Благоевград-2009 ЕООД има следния предмет на дейност: осъществяване на специализирана медицинска извънболнична помощ

АДРЕС: гр. Благоевград ул. Славянска 60
EMAIL: office@mc2009blg.com
ТЕЛЕФОН: 073 8292314

РАБОТНО ВРЕМЕ
Пон – Пет, 08:00 – 20:00
Събота и Неделя: Почивен ден

Powered by Gyra Ltd. 2024 - all rights reserved mc2009blg.com